Εταιρείες που ξεχώρισαν με τις επιδόσεις τους στην Ελλάδα: METRO – MY MARKET

 Εταιρείες που ξεχώρισαν με τις επιδόσεις τους στην Ελλάδα: METRO – MY MARKET

Αριστοτέλης Παντελιάδης- ∆ιευθύνων Σύµβουλος

Με τζίρο 1,33 δισ. ευρώ, αυξηµένο κατά 5,5% σε σχέση µε την περσινή χρονιά και ενισχυµένη κερδοφορία, κλείνει το 2020 για τη METRO ΑΕΒΕ και τις αλυσίδες λιανικής My market και χονδρικής METRO Cash & Carry.

Η πανδηµία της COVID-19 δεν αποτέλεσε τροχοπέδη για τη διοίκηση της εταιρείας, η οποία  υλοποίησε απρόσκοπτα το επενδυτικό της πλάνο ύψους 25 εκατ. ευρώ, το οποίο προβλέπεται να αυξηθεί κατά 10 εκατ. ευρώ για το 2021. Μάλιστα, στην πολύ δύσκολη χρονική συγκυρία για το ελληνικό επιχειρείν και την οικονοµία εν γένει, στην οικογένεια των εργαζοµένων της METRO προστέθηκαν 900 νέοι, για να καλυφθούν οι αυξηµένες ανάγκες της περιόδου. Έτσι η εταιρεία σήµερα απασχολεί περισσότερους από 11.000 εργαζόµενους, γεγονός που την κατατάσσει ως έναν από τους µεγαλύτερους εργοδότες στη χώρα.

Θέτοντας στο επίκεντρο τον άνθρωπο και την προστασία των εργαζοµένων και των πελατών της η εταιρεία έχει δαπανήσει περισσότερα από 2 εκατ. ευρώ για υλικά ατοµικής προστασίας (µάσκες, αντισηπτικά, Covid test για τους εργαζόµενους, απολυµάνσεις καταστηµάτων κ.α.). Ως ανάχωµα στο κενό που δηµιουργήθηκε στον κλάδο της HO.RE.CA., λειτούργησαν για το δίκτυο Cash & Carry οι πωλήσεις προς µικρότερα δίκτυα λιανικής, ενώ έµφαση δόθηκε και στην ενίσχυση του ηλεκτρονικού καναλιού πώλησης των My market, του οποίου οι πελάτες τετραπλασιάστηκαν σε σύγκριση µε την προ Covid-19 περίοδο.

Φέτος, η METRO, σχεδιάζει ανακαινίσεις αλλά και δηµιουργία έξι έως οκτώ νέων My market σε διαφορετικές περιοχές της χώρας. Παράλληλα, ξεκίνησε η λειτουργία του Κέντρου ∆ιανοµής στον Ασπρόπυργο, η επέκταση του Κέντρου ∆ιανοµής Γέφυρας, καθώς και η επέκταση του Κέντρου ∆ιανοµής Οινοφύτων.

Τέλος, στα σκαριά βρίσκεται και η δηµιουργία του πανελλαδικού δικτύου φόρτισης ηλεκτρικών οχηµάτων «Charge Plus». Το δίκτυο θα αποτελείται από 320 φορτιστές σε 160 καταστήµατα My market και METRO Cash & Carry σε όλη την Ελλάδα παρέχοντας τη δυνατότητα φόρτισης σε ηλεκτρικά και υβριδικά οχήµατα και θα είναι διαρκώς αναπτυσσόµενο, προσφέροντας καινοτόµες υπηρεσίες.

Πηγή: fortunegreece.com

i-Ellada

Related post